סודה של "כתובת רחוב"  
סודה של "כתובת רחוב"
050-7261609 / 04-6062947
אין פקס

צור קשר עם בית העסק

שני שיאים עולמיים ליד בית הכנסת בקבוץ עין הנצי"ב.
* כתובת פסיפס בעברית הגדולה ביותר בעולם [365 מלים] מלפני 1500 שנה.
* הטקסט הכתוב הקדום ביותר של חלקים מהתלמוד שהיה נמסר בעל פה מדור לדור.

ליד תל רחוב נחשפה כתובת רבת חשיבות למדע ולחקר ההיסטוריה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד.
הכתובת מוקמה ברצפת הכניסה הראשית, למבנה הבזיליקה.
היא הגדולה והחשובה מבין הכתובות שנחשפו על רצפות פסיפס.

הטקסט כתוב עברית, הוא הקדום ביותר שמוכר, מקורו בתלמוד הירושלמי.
וכן יש בו מידע ייחודי על היישוב השומרוני בארץ.

הוא עוסק בנושאי שמיטה ובו גם תרומה לגיאוגרפיה ההיסטורית היישובית של ארץ ישראל בתקופת התלמוד.
העתק מדויק שנעשה על ידי חברי הקבוץ  מצוי בעין הנציב. [2 ק"מ מדרום לבית שאן על כביש 90]

עם חלקים אחרים מבית הכנסת העתיק "מיני בית כנסת עתיק" ליד בית הכנסת של הקבוץ.
וכן מומלץ מאד להתרשם מאופיו הנדיר של בית הכנסת המודרני ובמיוחד מהפרוכות הססגוניות  של ארון הקודש מעשה ידיה של אומנית מקומית.

– משך הביקור בין חצי שעה לשעה.

* יש לתאם מראש
* רק בימי חול

עוד מאותה קטגוריה