אודות  

המועצה האזורית עמק המעיינות

"עמק המעיינות" המשתרע מעמק הירדן בצפון ועד נחל בזק בדרום, מהגלבוע במערב ועד נהר הירדן במזרח, הוא אחת מפנינות הטבע המיוחדות והיפות בישראל.
שפע המעיינות (כ- 40 במספר) הביאו לעמק מתיישבים לאורך כל ההיסטוריה האנושית כולה.
כיום מונה אוכלוסיית העמק 12,500 אלף תושבים החיים בכבוד הדדי וסובלנות ב- 24 יישובים בהם 16 קיבוצים (מהם 6 דתיים), 6 מושבים, מושבה וכפר לשיקום נפגעי סמים ואלכוהול.

מטרות ואתגרים

במטרה לקדם את תהליכי הצמיחה ולשפר את איכות חיי התושבים, המועצה הציבה לעצמה את האתגרים הבאים:
הנעת תהליך צמיחה כולל בעמק – דמוגרפי, חברתי, כלכלי וסביבתי.
קליטת מאות משפחות חדשות בעמק בשנים הקרובות.
שינוי תודעתי לגבי עמק המעיינות (ממשלה, ציבור, אנשי מגזר שלישי).
מיצוב מחודש של העמק כמקום אטרקטיבי לבקר בו ולחיות בו.
פיתוח סביבת חיים איכותית, ייחודית.
מתן שירות איכותי, יעיל וזמין – הקשוב לצרכים המגוונים והמתעדכנים של היישובים והתושבים.

צמיחה דמוגרפית
המועצה שמה לעצמה כיעד מרכזי את הצמיחה הדמוגרפית וחיזוק היישובים ומלווה את היישובים במכלול נושאים הנוגעים בו: פיתוח קהילתי, קליטת התושבים החדשים, תכנון ופיתוח תשתיות, ועדות קבלה, שיווק ומכירות ומרכז מידע.
למען השגת יעד זה מרוכזים מאמצים ב:
הקמת "שלפים" – שכונה ייחודית משותפת לדתיים וחילוניים.
קליטה בהרחבות קהילתיות וביישובים – המועצה מסייעת לצמיחת היישובים ע"י בניית תוכנית עבודה משותפת, קידום תוכניות והסרת חסמים, הפעלת החברה הכלכלית כזרוע דוחפת ומבצעת.

משימות קהילתיות וקבוצות צעירות
כחלק מחזון המועצה, ניתנת דחיפה ותמיכה לפיתוח וטיפוח קבוצות ומשימות ייחודיות – כתרומה משמעותית לקהילות ולהצמחת האזור:
"שלפים" – שכונה משותפת דתיים – חילוניים.
כפרי סטודנטים של עמותת "איילים".
מכינה קדם צבאית.
פנימיית גאון הירדן (נעל"ה).
ישיבת מעלה גלבוע.
מדרשת הבנות בעין הנציב.
מרכז צעירים.
מלכישוע – כפר לשיקום נגמלים מסמים ואלכוהול.
משימות נוספות רבות ביישובים (שלוחות מלכישוע, בית הילד, בית בגלבוע, גרעיני צבר, בית מדרש לתורה ועבודה בשדה אליהו ועוד).

חינוך וקהילה
במועצה מערכת חינוך איכותית הכוללת כ- 3,500 תלמידים.
המערכת מובילה ומתמחה במערכות ייחודיות ומשולבות-לקויי תקשורת, חינוך מיוחד/צרכים מיוחדים.
היעדים המרכזיים של מערכת החינוך לשנים הקרובות הם:
ביסוס ופיתוח "עמק חינוך".
פיתוח מערכות חינוך לא פורמלי.
פיתוח שת"פ אזורי בתחום החינוך.
מתנ"ס עמק המעיינות – מוביל את חיי החברה, הפנאי והחינוך הבלתי פורמאלי בעמק המעיינות, תוך דגש על חיזוק הקהילה האזורית והקהילות ביישובים.
המתנ"ס כולל בתוכו 5 מחלקות: תרבות, ספורט, ילדים ונוער, ספריה אזורית ומכלול מעיינות-מרכז למחול, מוסיקה, תיאטרון ובמה.

פיתוח קהילות
המועצה מקדמת תהליכי פיתוח קהילתי ביישובים תוך הבנה שזהו הבסיס לצמיחת היישובים.
בין השאר, מוקדש מאמץ רב בנושאים הבאים:
פיתוח המושבים – תוכנית ייחודית וממוקדת בשיתוף התושבים, עמותת "גשר לעתיד" ומשרדי ממשלה לחיזוק הקהילות וליצירת התחדשות יישובית כוללת.
פיתוח מנחמיה – המושבה מנחמיה צורפה למועצה האזורית בשנת 2006 . המועצה מקדמת בשיתוף עם ועד מנחמיה תוכנית איחוד ופיתוח על כל הבטיו (קהילתי, פיזי וכלכלי).

פיתוח כלכלי ותעסוקתי
בשטח המועצה יש מספר מפעלים בתחום המזון, עיבוד התוצרת החקלאית, מפעלי פלסטיק,מתכת ונייר.
המועצה עוסקת בקידום פיתוח פארק התעשייה צבאים המשותף עם העיר בית שאן ובהקמת אזור סחר חופשי 'שער ירדן', המשותף עם מדינת ירדן.
החברה הכלכלית של המועצה, מובילה פיתוח תשתיות בהרחבות הקהילתיות ומקדמת יזמויות ופרויקטים כלכליים ברחבי המועצה האזורית.
מרכז "מעברים" לתעסוקה הוקם במהלך 2007 בשותפות עם הג'וינט ומשרד הרווחה.
המועצה מקדמת את סלילת הרכבת לעמק, את הרחבת כביש 71 ושדרוג תשתיות נוספות,במטרה לשפר משמעותית את הנגישות לעמק.

חקלאות

בעמק המעיינות קיימת תשתית חקלאית נרחבת, כ- 35% מתושבי העמק עוסקים ומועסקים בחקלאות.
ענפים בולטים באזור הם גידול דגי בריכות, תבלינים טריים ליצוא, מטעי תמרים וכרמי זיתים לשמן.
המועצה עוסקת במתן שירותים היקפיים לחקלאות כמו הדרכה ומו"פ, ומפעילה את תחנת הניסיונות 'חוות עדן'.
המטרה היא לפתח את הייצור החקלאי על מנת להבטיח פרנסה נאותה לחקלאים ולאפשר היאחזות דור ההמשך בעמק.

פיתוח תיירות

המועצה מקדמת את פיתוח התיירות בעמק כחלק מחשיפת האזור.
הוכנה תוכנית אב לתיירות, שעל בסיסה מקדמים את המיזמים הבאים:
חיזוק ופיתוח אתרי התיירות הקיימים.
תוספת מאות מקומות לינה ופיתוח אטרקציות נוספות.
"תיירות שלווה" – פיתוח סגנון תיירות ייחודי, הבנוי על הכרות האזור לעומק, תוך שילוב תושבי המקום עם המבקרים בו.
פארק המעיינות – שינוע חוויתי ואטרקציות בין המעיינות.
גני חוגה – פארק מים ולינת קמפינג.
שביל עמק המעיינות – שביל חינוך, קהילה ותיירות המקיף את כל העמק.

שיתופי פעולה
שת"פ עם ירדן – המיקום הייחודי לאורך הגבול עם ירדן מייצר הזדמנויות לשת"פ עם ירדן:
הקמת והפעלת שער ירדן – אזור סחר חופשי.
הקמת מרכז מחקר חקלאי סביבתי משותף עם ירדן והפלשתינאים.
שיתופי פעולה קיימים בתחומי חקלאות, תרבות, חינוך וספורט.
הרחבת שיתופי הפעולה לתחומי תיירות, תעסוקה, מרכז צעירים ועוד.
שת"פ עם רשויות שכנות – המועצה מובילה במשותף עם הרשויות השכנות שורה של שיתופי פעולה בתחומי חינוך, תרבות, פיתוח תיירות, ספורט, תעסוקה ונגישות.

מועצה אזורית עמק המעיינות
מחלקת תיירות
טל: 04-6065664
פקס: 04-6065862
אימייל: tourism@maianot.co.il